Ontwerpen voor Belgenmonument te zien.

22-11-2016
De talrijke ontwerpen die zijn gemaakt in het kader van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument zijn  zaterdag 26 november te zien aan de Stadsring 65-69, het voormalige ABNAMRO-gebouw in Amersfoort. De tentoonstelling is open van 12.00 tot 16.00 uur. In de tentoonstelling zijn alle 133 ingediende ontwerpen inclusief de winnaar en zes genomineerde projecten te zien. De ontwerpen variëren van toevoegingen van paviljoens of kunstwerken, ingrepen in het landschap, tot het scheppen van podia of het geschikt maken als digitale hotspot.

FASadE schreef de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument in 2016 uit voor architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en kunstenaars in Nederland en Vlaanderen, om het Belgenmonument, dat nauwelijks bekendheid geniet, betekenis te geven als herdenkingsplek en memorial en als plek die symbool staat voor de opvang van ontheemden. 

Het winnende ontwerp is ‘Museum voor Gastvrijheid’ van de in London gevestigde Matthijs la Roi van Matthijs la Roi Architecture. Naar de mening van de jury voldoet het ontwerp volledig aan de opgave die in de uitvraag is gesteld.

Uitvoeringsagenda historische buitenplaatsen.

7-11-2016

De Wegh der Weegen is vermeld in de evaluatie uitvoeringsagenda historische buitenplaatsen van de Provincie Utrecht. Een aantal jaar geleden heeft de Provincie een uitvoeringsagenda opgesteld. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten die de provincie ontwikkelt om de buitenplaatsen toekomst te bieden. 

De pagina's over de Wegh zijn hier te downloaden of in te zien.

Wegh der Weegen centraal op avond over cultuurhistorie Soesterberg

1-11-2016

Op maandagavond 14 november kunnen Soesterbergers meepraten en meedenken in een workshop over de cultuurhistorie van hun dorp. En die inbreng kan later weer gebruikt worden als inspiratie bij nieuwe plannen. De Wegh der Weegen speelt hierin een centrale rol.
 
Soesterberg heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis die nog altijd goed zichtbaar is bij de militaire gebouwen en het voormalige militaire vliegveld. Maar ook het rechte stratenpatroon en de landgoederen die ontstonden door de aanleg van de Wegh der Weegen in de 17e eeuw, geven Soesterberg een eigen karakter. Reden genoeg voor de gemeente om op maandagavond 14 november een workshop cultuurhistorie te houden. 
 
De workshop vindt plaats in het Officierscasino aan de Kampweg van 19.00 tot 21.30 uur en is bedoeld voor alle inwoners, ondernemers en eigenaren van vastgoed in Soesterberg. In de workshop wil de gemeente samen met de deelnemers verkennen wat de specifieke cultuurhistorische kwaliteiten van Soesterberg zijn. De inbreng van de deelnemers wordt door de gemeente als essentieel gezien om het bijzondere karakter van Soesterberg in de toekomst te behouden. 
De gemeente Soest ziet cultuurhistorie als een belangrijke inspiratie bij nieuwe ontwikkelingen. De workshop op 14 november staat dan ook niet op zichzelf, maar is de laatste van een reeks van vijf workshops waarin de gemeente aandacht vraagt voor cultuurhistorie. In dit proces worden, samen met de inwoners, de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten geïnventariseerd. Vervolgens wordt gekeken hoe deze kwaliteiten concreet ingezet kunnen worden bij nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen bij grote plannen, maar ook wanneer particulieren zelf iets willen veranderen aan hun woning, tuin, winkel of bedrijfspand. De voorgaande vier workshops gingen over de Soester Eng, de Kerkebuurt en het Kerkpad, het buitengebied en de Oude Rijksstraatweg in Soest. 
 
Handleiding
Wethouder Janne Pijnenborg: “Op basis van de input van de deelnemers maken we straks een heldere handleiding met tips, aanbevelingen en ideeën. Deze handleiding kunnen eigenaren of bewoners, maar ook architecten en ontwikkelaars straks gebruiken als inspiratie bij het maken van nieuwe plannen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een interessanter en mooier Soesterberg met meer identiteit en kwaliteit”. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de workshop dan kunt u zich opgeven door het sturen van een mail (graag met vermelding van het aantal personen) aan Klaas van Haaften, de organisator van de avond, via k.vanhaaften@soest.nl of telefonisch via (035) 609 3444. 
Meer informatie over de workshop waaronder het programma van de avond is te vinden op de 
website van de gemeente. 

133 ontwerpen voor kunstwerk bij Belgenmonument
24-10-2016


De Ontwerpwedstrijd voor het Belgenmonument aan het begin van de Wegh der Weegen heeft maar liefst 133 ontwerpen opgeleverd van Nederlandse  en Belgische architecten, landschapsarchitecten en kunstenaars. De uitnodiging van bureau FASadE was om met een ontwerp hernieuwd en op een eigentijdse manier, betekenis te geven aan het Belgenmonument als herdenkingsplek voor ontheemden. Reden: veel mensen zijn op dit moment onbekend met de achtergronden, de waarde en de herkomst van het monument. Hoe komt het daar, door wie is het gebouwd en hoe lang staat het er al? En hoe kunnen we meer betekenis geven aan deze plek, die  symbool staat voor de opvang van Belgische vluchtelingen en in de verdere toekomst mogelijk voor ontheemden in bredere zin?


Een tentoonstelling van alle 133 ontwerpen, inclusief het prijswinnende ontwerp en de zes genomineerden, is te zien in het voormalig ABN AMRO-gebouw, Stadsring 65-69 in Amersfoort. De tentoonstelling is op vijf achtereenvolgende zaterdagen te bezichtigen: za 29 oktober; za 5 november; za 12 november; za 19 november en za 26 november. Openingstijden: 12:00 – 16:00. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de ontwerpen te bezichtigen.

Fietstunnel kruispunt Vollenhoven in De Bilt open.

10-10-2016
Maandag 10 oktober is de nieuwe fietstunnel onder de Amersfoortseweg (N237) opengesteld. De nieuwe fietstunnel zorgt ervoor dat fietsers veilig onder de N237 door kunnen rijden en draagt bij aan de verbetering van het fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist.

Reconstructie kruising Vollenhoven
De aanleg van de fietstunnel maakt deel uit van de reconstructie van kruising Vollenhoven in De Bilt. De provincie Utrecht verbetert deze kruising om het verkeer tussen Utrecht en Amersfoort nu en in de toekomst beter te kunnen verwerken. Tot aan het einde van het jaar vinden er nog kleine afrondende werkzaamheden plaats aan de kruising en wordt er groen aangeplant. Deze werkzaamheden geven geen verkeershinder. 

Fietstunnels De Bilt – Zeist
De fietstunnel onder de Amersfoortseweg zorgt samen met de in 2015 opgeleverde fietstunnel onder de Universiteitsweg (N412) voor een verbetering van de fietsroute tussen Utrecht en De Bilt/Zeist. Ook wordt onderzocht of het haalbaar is een fietstunnel in Zeist onder de Utrechtseweg door (bij de Jordanlaan of De Dreef) aan te leggen en in De Bilt de bestaande fietstunnel onder de N237/ Utrechtseweg tussen Oude Bunnikseweg en Kapelweg te vervangen.

Wegh der Weegen op Historische doe en beleefdag in Zeist

19-9-2016

Tijdens de Historische doe en beleefdag van 18 september, georganiseerd door het Geheugen van Zeist, was de Wegh der Weegen uiteraard aanwezig.

Middels een stand op het Zusterplein nabij het Slot Zeist kon het talrijke publiek kennismaken met de geschiedenis en activiteiten van de Stichting. Ook veel kinderen waren onder de indruk van het verhaal van ons bestuurslid Nico Broeders die speciaal voor deze dag gehuld was in een toepasselijk kostuum.

Veel boekjes van de Wegh der Weegen in Vogelvlucht vonden gretig aftrek bij geïnteresseerden. Dit boekje is uiteraard ook via deze website te bestellen

Foto's van de Historische doe- en beleefdag zijn via deze link te bekijken.


Wegh der Weegen in nieuwe dorpswandeling vermeld

8-9-2016 

Een deel van de Wegh der Weegen maakt onderdeel uit van een nieuwe wandeling van 9 kilometer in en rond Soesterberg. Die is donderdag 8 september gepresenteerd door Rob Tuizenga, voorzitter van Ondernemers Netwerk Soesterberg. De wandeling duurt ongeveer 2.5 uur en start aan het Odijkplein, midden in het dorp. De wandeling voert onder meer langs het Kontakt der Kontinenten en het Cenakel langs de Amersfoortsestraat (de voormalige Wegh) en de Banningstraat (ook een deel van de Wegh), waar De Oude Tempel en de Villa Egghermonde gelegen zijn. Samenstelling van de wandeling is door het bureau Ilias Consult gedaan in samenwerking met Jan de Mos, Cor Sukking en Wim Harmsen.
De wandeling is vervat in een folder en maakt deel uit van een serie wandel- en fietsroutes langs het historisch erfgoed rond Soesterberg. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door het platform Uit in Soest en de gemeente Soest. Er volgt nog een wandeling van 12 kilometer en een fietstocht langs militaire objecten in de omgeving van het dorp.


Vooralsnog is de wandeling verkrijgbaar bij  Restaurant ’t Hoogt en

Cornershop Randsdorp, Rademakerstraat 44.

Reconstructie kruispunt en bouw fietstunnel De Bilt

7-9-2016

Tot 19 september voert de provincie Utrecht wegwerkzaamheden uit rond het kruispunt Vollenhoven (N237) in De Bilt. Dat is aan het eind van de Wegh der Weegen, gezien vanaf Amersfoort. Door het kruispunt anders in te richten en een fietstunnel aan te leggen, verbeteren de doorstroming en de verkeersveiligheid. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de weg periodiek worden afgesloten.

Wat gaat er gebeuren?
Om de kruising veiliger en overzichtelijker te maken en de doorstroming te verbeteren, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanleg van een fietstunnel aan de noordkant van de Utrechtseweg, onder de Amersfoortseweg; de nieuwe fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek en zorgt voor een veilige en snelle doorgaande fietsroute tussen Utrecht, De Bilt en Zeist.
  • Reconstructie van de opstelstroken van Utrecht richting Amersfoort.
  • Verlenging van de rechtsafstrook van Amersfoort naar Utrecht.
  • Vervanging van de verkeerslichten.

Weekendafsluiting in september
Tussen vrijdagavond 16 september, 20:00 uur en maandagochtend 19 september, 06:00 uur wordt de gehele kruising afgesloten voor het verkeer om de kruising te voorzien van nieuw asfalt. Na deze weekendafsluiting is de klus geklaard en zijn het vernieuwde kruispunt en de fietstunnel gereed voor gebruik.


Ecoduct Boele Staal over de Wegh geopend

31-8-2016

Het ecoduct Boele Staal over de Amersfoortsestraat bij Soesterberg is woensdagmiddag 31 augustus officieel geopend door de naamgever, oud-commissaris van de koningin in Utrecht Boele Staal. Hij deed dat samen met zijn kleinzoon Boele Staal door een lint door te knippen. Daarna strooiden kleinkinderen en verstandelijk beperkte medewerkers van kunstatelier Jans Pakhuys uit Amersfoort heidezaad uit aan de noordkant van het ecoduct, op de plek waar vroeger de Sauna Soesterberg stond.

De medewerkers van Jans Pakhuys zijn de ontwerpers van de dieren die zijn uitgespaard in de zijwanden van het ecoduct. Aan de binnenwanden onder het ecoduct zijn de fameuze dichtregels van Everard Meyster uitgespaard waarin hij de destijds nieuwe weg tussen Utrecht en Amersfoort, die midden 17e eeuw ontstond, de Wegh  der Weegen noemde.

Het ecoduct, dat zo’n 20 miljoen euro heeft gekost, heeft veel tongen losgemaakt. In 2005 werd er zelfs een referendum over gehouden, omdat een aantal inwoners van Soest het maar geldverspilling vond. Met leuzen als ‘Word jouw oma niet meer  gewassen?’ probeerde een actiecomité burgers ervan te overtuigen dat er beter geld vrijgemaakt kan worden voor de zorg dan voor dieren en planten. Het referendum kreeg niet genoeg voorstemmers om te worden besproken in de gemeenteraad.


Het ecoduct is al open voor dieren sinds begin dit jaar. Vooral kleine dieren zoals insecten, reptielen en kleine knaagdieren blijken er al veel gebruik van te maken. De komst van het ecoduct heeft ook een economisch voordeel, schetste gedeputeerde Bart Krol. ,,Want de regio krijgt er een groener imago door. Daarom willen mensen hier graag wonen en werken.’’

De Utrechtse stadsdichter Ingmar Heytze droeg nog een gedicht voor over het nieuwe ecoduct dat hij Passage noemde.

De provincie Utrecht en het Programmabureau Hart van de Heuvelrug hebben bij de opening van het ecoduct helaas geen aandacht besteed aan de Wegh der Weegen. Wel is de stichting blij dat de beroemde dichtregel over de Wegh van Everard Meyster een prominente plek in het ecoduct heeft gekregen.

  


Omlegging Wegh der Weegen ondertunneld

7-7-2016


Soesterberg heeft met z'n 6500 inwoners sinds donderdag 7 juli een echte tunnel. De omleiding van de Wegh der Weegen uit 1972 boort zich nu 200 meter onder het maaiveld door, waardoor er weer een verbinding is tussen Soesterberg-dorp en Soesterberg-Noord. Gedeputeerde Bart Krol van Utrecht en wethouder Janne Pijnenborg openden de tunnel, die eigenlijk overkluizing of verdiepte ligging heet, met een ritje op een oude stoomwals over de Veldmaarschalk Montgomeryweg, waar de Amersfoortsestraat nu onderdoor loopt.

Voor de stichting Wegh der Weegen was de opening extra bijzonder omdat een beeltenis van Jacob van Campen, ontwerper van de weg, aan beide zijden van de tunnel prijkt. Het is een ontwerp van de Soesterberger Martin Oudshoorn-Bruil. Voor het ontwerp van in beton uitgevoerde beeltenis van Jacob van Campen werd Bruil door voorzitter Hans Voorberg van de stichting Wegh der Weegen in het openbaar bedankt. Hij kreeg namens de stichting de Bosatlas van het Cultureel Erfgoed aangeboden. Daarin wordt op bladzijde 162 een hele pagina aan de weg gewijd.


De openingshandeling werd bijgewoond door flink aantal dorpelingen, die enthousiast zijn over de overkapping. Daarbovenop komt een wandelpark die verwijst naar het heidegebied dat vroeger tussen Amersfoort en Utrecht lag, de woeste grond waar midden 17e eeuw de Wegh der Weegen ontstond.

Op de plek waar de weg ligt stond vroeger enkele huizen en veel bomen, vertelt Cor Sukking, oud-drogist en bekend als groot kenner van de dorpshistorie. Hij vindt de komst van de tunnel een grote verbetering voor het dorp en is blij met het resultaat. Zelf woont hij in een fraai, zelf ontworpen pand aan de Rademakerstraat, langs de Wegh der Weegen. Op de vraag of hij de Wegh der Weegen kent, reageert hij: ,,Wat dacht je wat, natuurlijk! Een prachtig verhaal.''
Ook bewoner Hans van de Pijpekamp, geboren en getogen langs de Wegh der Weegen op de plek waar voorheen de wijk Ons Belang stond (nu Kwantum en Leen Bakker), is enthousiast: ,,Ook de beeltenis van Van Campen langs de weg vind ik prachtig.''

De stichting Wegh der Weegen stond ook met een kraampje op het tunneldek.

Soesterberger wint ontwerpwedstrijd Wegh der Weegen.

30 juni 2016.

De Soesterberger Martin Oudshoorn-Bruil (41) heeft de prijsvraag gewonnen die is uitgeschreven voor een kunstwerk dat bij de nieuwe ondertunneling van de Amerfoortsestraat (N237) in Soesterberg komt. Zijn beeltenis van de Amersfoortse architect Jacob  van Campen (1596-1657) die uitkijkt uit op de Wegh der Weegen, is binnenkort te zien op panelen aan weerszijden van de nieuwe tunnel die op donderdag 7 juli wordt geopend.

 Van Campen kijkt strikt genomen niet precies op zijn eigen weg uit, maar wel op een ‘kind’ van die weg, de omlegging van de weg die in 1972 werd gerealiseerd om het doorgaande verkeer uit het dorp te weren. Oudshoorn-Bruil. ,,Zonder de weg was de omleiding er niet geweest. Er komt wel veel verkeer langs, dus het leek mij mooi om meer bekendheid te geven aan Van Campen als ontwerper van de weg.’’

Het aanvankelijke ontwerp van Oudshoorn-Bruil, in het dagelijks leven ontwerper, was uitgebreider. Hij wilde ook een verwijzing in zijn ontwerp naar de Postweg, die bij Soesterberg de N237 kruist. ,,De Postweg was vroeger een belangrijke postverbinding tussen Amsterdam en Arnhem’’, zegt de Soesterberger, die zelf aan de Postweg woont. ,,Dat zou een te breed ontwerp worden en de jury van de prijsvraag die hiervoor werd uitgeschreven, vond het te ingewikkeld. ‘’ 

Geschiedenisles Corderius College met de beamer.

2 juni 2016.


Net zoals in 2015 zijn er op 11 en 12 mei weer geslaagde geschiedenislessen gehouden in samenwerking met het Corderius College uit Amersfoort.
Op school is er eerst een inleiding gehouden over de geschiedenis van de  Wegh en het werk van de Stichting. Vervolgens verplaatsten de havo en vwo leerlingen zich per fiets naar de Wegh waar zij een aantal opdrachten  moesten vervullen. Nadat alle leerlingen zich hadden verzameld in het Kontakt der Kontinenten werden er korte presentaties gehouden waarin de leerlingen tips gaven om de naamsbekendheid van de Stichting Wegh der Weegen te vergroten. 

Voor meer afbeeldingen open deze link.

‘Verdiepte Ligging’ Soesterberg open voor publiek tijdens de Dag van de Bouw 2016.

13 mei 2016.

Tijdens de Dag van de Bouw  kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij de ‘Verdiepte Ligging’. Normaliter is de toegang verboden, maar zaterdag 4 juni van 10.00 tot 15.00 uur is de bouwplaats van VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en KWS open voor het publiek. De toegang is gratis.


De Combinatie Van Hattum en Blankevoort / KWS realiseert in opdracht van de provincie Utrecht de ‘Verdiepte Ligging’ van de N237 in Soesterberg (gemeente Soest). Het project heeft als doel om de barrièrewerking in Soesterberg van de N237 op te heffen. Dit versterkt  de verbinding tussen het dorp en de voormalige vliegbasis. Om dit te bereiken wordt de N237 verdiept aangelegd en tussen de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg voorzien van een dakconstructie met daarop met gras. (Meer informatie over dit project vind je op  www.vhbinfra.nl/nl/projecten/detail/verdiepte-ligging-n237-soesterberg)

Interessant voor jong en oud.
Tijdens de Dag van de Bouw kunt u niet alleen zien hoe ver de bouw gevorderd is maar krijgt u ook uitleg over hoe de bouw in z’n werk gaat. Veel werk wordt door echte vakmensen verricht maar achter de bouw gaat ook een wereld aan vernieuwende producten en processen schuil. Een wereld, waar met de modernste technologieën en technieken wordt gewerkt. 

Via een looproute krijgt u alles van het werk te zien. Er zijn leden van het projectteam aanwezig om interessante informatie te delen en al uw vragen te beantwoorden. Op ons projectkantoor, Amersfoortsestraat 11a, staat koffie en thee voor u klaar en kunt u komen bekijken hoe het eindresultaat eruit gaat zien. Tevens is hier de start van de looproute.
Berry Heerschop, omgevingsmanager van de combinatie Van Hattum en Blankevoort / KWS: “Er valt bij ons genoeg te zien en mee te maken op 4 juni. Het wordt een leuke en interessante dag voor jong en oud. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze bouwplaats.”

De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland, de branchevereniging van bouw- en infrabedrijven. Eén keer per jaar stellen de aangesloten leden hun mooiste en meest bijzondere bouwplaatsen open voor het publiek. In 2015 trok de Dag van de Bouw met zo’n 175 opengestelde bouwlocaties 90.000 bezoekers. 
Kijk voor meer informatie of andere opengestelde locaties op www.dagvandebouw.nl.
Wegh der Weegen vermeld in Bosatlas Cultureel Erfgoed.

25 april 2016.


De Wegh der Weegen staat in de Bosatlas van het Cultureel Erfgoed in Nederland (Noordhoff Uitgevers, 2014)!

In het hoofdstuk over verkeer en vervoer staan maar twee onderwerpen uit de provincie Utrecht: naast de Wegh der Weegen wordt het Spoorwegmuseum in Utrecht vermeld. 

Op bladzijde 162 wordt aandacht besteed aan de weg, met een gedetailleerde kaart.
Daarmee erkennen mensen die het kunnen weten, hoe belangrijk de weg is voor de geschiedenis van Nederland.
 
De weg wordt een ‘fraai voorbeeld’ genoemd van een aangelegde weg. Na de Romeinse tijd werden er zelden verbindingswegen aangelegd. Die ontstonden vanzelf doordat mensen paden maakten op de droogste plaatsen.
Het ontwerp van Jacob van Campen was gebaseerd op de beschrijving van Romeinse wegen in Italiaanse ontwerphandboeken, aldus de schrijvers van de Bosatlas. De Wegh der Weegen diende als voorbeeld van enkele andere straatwegen, maar was niet representatief voor andere landwegen in de Republiek. Andere 17de-eeuwse straatwegen waarvan elementen resteren zijn de Biltse Steenstraat, de Scheveningse Zeestraat en de straatweg Hoorn-Enkhuizen. 
 
Een gedetailleerde kaart staat op bladzijde 162 van de Bosatlas.


Plaatsing sortietegels officieel gevierd.

12 april 2016.

De plaatsing van 24 sortietegels langs de Wegh der Weegen is dinsdag 12 april feestelijk gevierd. De onthulling van één van die tegels vond plaats bij sortie 7,  de meest zichtbare sortie (een Frans woord voor uitgang) langs de weg, die als N237 op de provinciale wegenkaart staat en drie namen heeft: Utrechtseweg, Amersfoortsestraat, en Amersfoortseweg.

Sortie 7 ligt naast eethuis De Stoeterij bij Soesterberg en is een veelgebruikte brede en goed zichtbare toegang voor Defensie, die met jeeps en pantserwagens vanaf het Zeisterspoor over de Laan Blussé van Oud Alblas (ook een sortie) rijdt, de N237 oversteekt en z’n weg vervolgt tot aan militair oefenterrein Vlasakkers. ,,Die sortie is dus al sinds het begin van de weg in gebruik,’’ zegt Hans Voorberg, voorzitter van de stichting Wegh der Weegen. ,,Al 350 jaar dus.’’

Laura Vlot, een 8-jarig meisje dat vlakbij sortie 7 woont, werd ingeschakeld om twee scharen op een kussentje in ontvangst te nemen van ‘Jacob van Campen’ te paard en aan te bieden aan gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht en wethouder Bertien Houwing van Amersfoort. Samen knipten de bewindsvrouwen een blauw lint door waarmee de sortie werd ‘geopend’.

Met de plaatsing van 24 tegels aan weerszijden van 12 sorties zijn nog niet alle sorties gemarkeerd. Er moeten er nog elf volgen aan de Utrechtse kant van de 11 kilometer lange weg, wat dus 22 tegels kost. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht zegde gisteren toe dat de provincie die voor haar rekening neemt.

Een aantal sorties, die destijds bouwkavels van elkaar scheiden, is nauwelijks meer in het landschap te zien. ,,Toch,’’ zegt ontwerper en architect John van Dijk, ,,kun je op enkele plekken aan bomenrijen zien dat hier vroeger een sortie geweest is. Dat is echt prachtig om te zien.’’ Door ook de vrijwel verdwenen sorties te markeren wordt de belevingswaarde van de historische weg verhoogd. ,,En dat is ook een van onze belangrijkste doelstellingen,’’ zegt stichtingsvoorzitter Hans Voorberg. ,,We willen de weg bekender maken maar ook de belevingswaarde ervan vergroten.’’

Van Dijk bouwt momenteel een huis langs de weg en dat mag volgens de regels alleen als er in de omgeving een meerwaarde wordt toegevoegd; in het algemeen is het beleid dat er niet meer stenen komen buiten de bebouwde kom van Amersfoort. ,,We zijn eropuit gekomen dat deze sortiemarkeringen een meerwaarde geven aan de weg,’’ zegt Van Dijk. ,,Daar ben ik erg blij mee.’’

Hij heeft een aantal ontwerpen de revue laten passeren. Uiteindelijk koos hij voor een eenvoudig ontwerp, met alleen het woord Sortie en het nummer erop, met aan de rand de vermelding Wegh der Weegen. De stenen liggen in ruitligging op de uitritten, waardoor ze meer opvallen.

**Een speciale dank gaat uit naar eethuis De Stoeterij die de locatie beschikbaar stelde en Eugenie Plekkepoel uit Soesterberg die, met haar paard, belangeloos medewerking verleende als “Jacob van Campen.”

Meer foto's kunt u hier inzien.

De exacte locaties van de aangebrachte tegels zijn te zien via  deze link. 

Verplaatsing restaurant naar Belgenmonument van de baan.

12 februari 2016

De stichting Wegh der Weegen is zeer verheugd met de mededeling van de gemeente Amersfoort dat ze afziet van de vestiging van restaurant De Vlasakkers aan de voet van het Belgenmonument. Daarmee ondersteunt ze de mening van een groep bezorgde omwonenden, die net als de stichting bij de gemeente bezwaar hadden gemaakt tegen de voorgenomen verplaatsing.
Het restaurant moet vanwege de komst van de westelijke ontsluiting van Amersfoort wijken. De hoek van de Utrechtseweg en de Belgenlaan was voor de eigenaar de beste plek en de gemeente wees de plek aan als zoeklocatie. Het restaurant zou dan aan het begin van de Wegh der Weegen staan en daaraan afbreuk doen.
,,Het is goed nieuws om te vernemen dat er geen ruimte is voor horeca in de nabijheid van het Belgenmonument,’’ zegt bestuurslid van de stichting Nico Broeders. ,,Zo wordt er op een respectvolle manier omgegaan met deze voor België, Nederland en in het bijzonder Amersfoort bijzondere herdenkingsplaats die zo in ere wordt gehouden. Een plek bovendien die het verdient om meer aandacht te krijgen in de nabije toekomst. De Stichting Wegh der Weegen heeft daarom met belangstelling kennisgenomen van het raadsvoorstel en juicht dit voorstel van harte toe!’’
De stichting pleitte in oktober 2015 nog voor uitstel van het voornemen, omdat er in 2016 een visiekaart wordt opgesteld voor de Wegh der Weegen. Belangrijke ontwikkelingen die het karakter van de Wegh zouden aantasten, zouden nu achterwege moeten blijven, bepleitte voorzitter Hans Voorberg.

Markeringen van sorties aangebracht.

1 februari 2016

Bij de realisatie van de weg werden er ‘vakken’ van exact gelijke maat (100 Geldersche roeden, 376 meter breed en half zo diep) uitgegeven, die waren omwald en beplant met eikenhakhout. Ieder vak werd gescheiden door een zogenaamde sortie, het Franse woord voor uitgang.

Inmiddels is een gedeelte van de markeringen van deze historische sorties aangebracht zodat deze in de toekomst ook zichtbaar blijven.
Via deze link  kunt u de positie van de huidige markeringen bekijken.

Werkzaamheden fietstunnel Vollenhoven in De Bilt van start.

20 januari 2016

In de week van 11 januari is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe fietstunnel onder de Amersfoortseweg (kruispunt Vollenhoven) in De Bilt. Deze fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek en zorgt voor een veilige en snelle doorgaande fietsroute tussen Utrecht, De Bilt en Zeist.

Installatie Raad van Advies.

21 december 2015

Tijdens de bijeenkomst op 21 december 2015 van het bestuur met de hiervoor aangezochte vier kandidaten zijn deze als leden van de nieuw ingestelde Raad van Advies geïnstalleerd. Met deze raad komt de stichting te beschikken over waardevolle expertise en ervaring op het gebied van bestuur, landschap en historie en toegang tot een indrukwekkend netwerk ten behoeve van het beleid en de werkzaamheden van de stichting. De samenstelling van de Raad van Advies luidt als volgt:

- Pieter Jan Biesheuvel, voormalig lid Tweede Kamer (daarin o.a. voorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 18 juni 1991 tot 22 september 1998) en oud-voorzitter RWI (Raad voor Werk en Inkomen);
- Rudi Boekhoven, oud-burgemeester van o.a. Zeist;
- Hanny Heetman, landschapsarchitecte, beeldend kunstenaar; en
- Hans Zijlstra, historicus.

Wij zijn bijzonder verheugd met de installatie van de Raad van Advies, wensen hen veel succes en rekenen op een plezierige en constructieve samenwerking met het bestuur.

De Raad van Advies en het bestuur bijeen.

Verdieping N237 begonnen.

11 december 2015

De aanleg van de verdieping van de Amersfoortsestraat (N237), een omlegging uit 1962 van de Wegh der Weegen in Soesterberg, is eind oktober begonnen. Daarbij wordt met een nieuwe techniek gewerkt: cutter soil mix. Twee tegen elkaar in draaiende, getande wielen aan het eind van een verticale metalen pijp woelen de zandbodem los (zie foto). Dat gebeurt tot een meter of tien, twaalf door de combinatie Van Hattum Blankevoort/KWS Infra. Daarna wordt er vloeibaar beton in de ontstane sleuf gespoten dat zich mengt met het zand. Op die ruwe wanden worden over een lengte van 200 meter dwarsliggers van 20 meter breed geplaatst. Pas daarna wordt het zand weggegraven. De weg komt tussen de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg tot zes meter diep aangelegd. De dwarsliggers vormen de zogeheten overkluizing, waar gras op komt. Het verdiept aanleggen van de weg brengt de beide delen van Soesterberg, de dorpskom en het woon-werkterrein Soesterberg-Noord, weer bij elkaar. Het is voor het eerst dat de provincie een wegwerk laat uitvoeren zonder dat er een verkeerstechnische noodzaak voor is. Begin juni 2016 moet de klus geklaard zijn.
De oorspronkelijke Wegh der Weegen in Soesterberg loopt over de huidige Banningstraat en de Rademakerstraat om uiteindelijk bij de katholieke Borromeuskerk in Soesterberg weer aan te sluiten op het oude tracé van de Wegh.


Toekomst gebied rond Belgenmonument nog erg onzeker.

30 oktober 2015.

Er komt een zogeheten kaderstellende notitie over het Belgenmonument. Daarin komen de restauratie van het monument, de herinrichting van het omringende bosgebied en de gevolgen van de aanleg van de westelijke rondweg op het Belgenmonument en omgeving aan de orde. Dat is eind oktober afgesproken in de gemeenteraad. De fracties van GroenLinks en Ouderen Politiek Actief (OPA) wisten een meerderheid van de Amersfoortse raad te overtuigen van de noodzaak van zo’n notitie. Omwonenden van het Belgenmonument maken zich grote zorgen over de aantasting van het bosgebied rond het monument. De nieuwe notitie moet het gespreksonderwerp tussen gemeente en bewoners duidelijk afbakenen. De coalitiepartijen maakten wel een voorbehoud voor de vestigingsplek voor restaurant De Vlasakkers. D66, VVD, PvdA en ChristenUnie willen een plek nabij het monument niet op voorhand uitsluiten. Restaurant De Vlasakkers ligt nu nog aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort maar moet wijken voor de rondweg. De eigenaar van De Vlasakkers is groot voorstander van vestiging aan de Belgenlaan, op de hoek van de Utrechtseweg. De bewoners van het Bergkwartier zijn daar fel tegen, voor de gemeente is het een van de opties.

Ook de stichting Wegh der Weegen heeft stevig protest aangetekend tegen voornemens om De Vlasakkers hier te vestigen.

ZIe bijgaande brief
20151021-Brief Afoort mbt Vlasakkers.pdf (1.14MB)
ZIe bijgaande brief
20151021-Brief Afoort mbt Vlasakkers.pdf
(1.14MB)
Wandeling langs Wegh der Weegen

29 oktober 2015

Wandelgids en sociaal geograaf Arnold Huisman (48) verzorgt op aanvraag een begeleide wandeling onder de titel 'De geplande landgoederen van Jacob van Campen'. Hij loopt vanaf de Laan Blussé van Oud Alblas via een bospad over de Oude Kamp en achter Zon & Schild langs en geeft uitleg over het ontstaan van de Wegh der Weegen. De wandeling begint om 13.00 uur bij de voorzijde van het NS-station, vanwaar eerst met de bus naar het startpunt wordt gereden. Meer informatie op www.ahontspan.nu.

DOWNLOAD
In het AD van 29 oktober 2015 is een artikel over de wandeling opgenomen.
20151029-AD-arnoldhuisman.pdf (242.06KB)
DOWNLOAD
In het AD van 29 oktober 2015 is een artikel over de wandeling opgenomen.
20151029-AD-arnoldhuisman.pdf
(242.06KB)Ecoduct Boele Staal nadert voltooiing.

Het wachten is nog op de sloop van Sauna Soesterberg, maar als dat in oktober gebeurd is, kan het ecoduct Boele Staal worden afgemaakt. 110.000 kuub aan zand is er aan weerszijden van de Amersfoortsestraat opgebracht om het veelbesproken ecoduct te kunnen maken. De firma Van Hattum en Blankevoort is eind november 2014 met de klus begonnen. Het wildecoduct verbindt straks de militaire oefenterreinen van De Oude kamp en de Vlasakkers. Het heeft elf jaar plannen maken geduurd voordat er kon worden begonnen met de aanleg. In 2004 is er zelfs een referendum geweest op initiatief van tegenstanders.

Bijzonder is dat dichtregels die Everard Meyster (zie de pagina Historie) over de Wegh der Weegen schreef, in de wanden van de onderdoorgang zijn aangebracht.

Op Youtube is een timelapse te zien van de werkzaamheden: KLIK HIER

 

Fietstunnel bij kruispunt Vollenhoven.

Er komt volgend jaar een fietstunnel onder de Amersfoortseweg, parallel aan de Utrechtseweg tussen Zeist en Utrecht. Dat is op het kruispunt Vollenhoven, naast het gelijknamige landgoed. De nieuwe tunnel maakt het voor fietsers veiliger om over te steken en het autoverkeer kan beter doorrijden. De stichting Wegh der Weegen wordt betrokken bij het ontwerp ervan en hoopt met de aannemers tot een vormgeving te komen die refereert aan het oorspronkelijke, unieke karakter van de weg.
Meer informatie vindt u
HIER

Verdiepte ligging N237 begint dit jaar.

De Combinatie Van Hattum en Blankevoort bv en KWS Infra bv realiseert in opdracht van de provincie Utrecht de verdiepte ligging van de N237 in Soesterberg. Weliswaar bevindt zich dit traject niet op de oorspronkelijke route van de Wegh der Weegen – de oude route loopt over de Banningstraat en de Rademakerstraat in Soesterberg – maar het is wel de hoofdverbinding van de oude weg tussen Utrecht en Amersfoort. In het najaar wordt ermee begonnen, het plan is om medio 2016 al klaar te zijn.
De weg gaat omlaag en op maaiveldniveau komt er een brede, groene ‘overkluizing’ tussen de twee delen van het dorp; van de Veldmaarschalk Montgomeryweg tot aan de Van der Griendtlaan/Postweg. Zo ontstaat er niet alleen een verbinding tussen de twee delen van het dorp maar komt er gelijk een fysieke koppeling tussen het dorpshart en Park Vliegbasis Soesterberg. Om het verkeer om te leiden is sinds begin juni al een ontsluitingsweg aangelegd die begint bij de rotonde naast het bedrijf Smink (bekend als de rotonde Tammer) en straks uitkomt bij de Stemerdingweg. Daar komt binnenkort een nieuwe aansluiting op de Amersfoortseweg zodat het verkeer vlot door kan rijden. De klus kost 13,4 miljoen, die geheel door de provincie wordt betaald.
In het ontwerp van de onderdoorgang is op een deel van de binnenwanden ruimte vrijgemaakt voor invulling van het thema ‘Wegh der Weegen’.  Een oproep aan bewoners van Soesterberg voor inzending van creatieve ideeën die aansluiten bij de unieke historie van de Wegh heeft een aantal inzendingen opgeleverd. Hieruit is een voorstel geselecteerd dat momenteel wordt uitgewerkt. Het uiteindelijke ontwerp zal te zijner tijd door de inzender worden onthuld.

Een video van hoe het er straks uit gaat zien is te vinden op: YOUTUBE

Belgenmonument moet aantrekkelijker worden. 

Het Belgenmonument en het bos eromheen, aan het Amersfoortse begin van de Wegh der Weegen, wordt aangepakt door de gemeente Amersfoort. Er is 1,2 miljoen euro voor beschikbaar, waarvan acht ton bedoeld voor restauratie van het monument. Direct omwonenden maken zich nogal zorgen over grootschalige kap, maar de gemeente heeft op een voorlichtingsbijeenkomst recent geprobeerd die zorgen weg  te nemen. De gemeente wil de zichtlijnen naar het monument toe in ere herstellen en hakhoutpercelen herintroduceren. Door verschillende hoge en lage bomen aan te planten wil de gemeente de diversiteit bevorderen. Nu is het gebied behoorlijk dichtgegroeid met bomen, wat de bewoners juist op prijs stellen. Er zijn nog geen besluiten genomen.
Het oorspronkelijke collegevoorstel is te vinden op
DE SITE VAN DE GEMEENTE

Geschiedenisles voor leerlingen van het Corderius College

Op 22 en 23 april 2015 hebben leerlingen van het Corderius College uit Amersfoort met de fiets de Wegh verkend en daar een presentatie over gemaakt. Zo kwamen zij via de les veel te weten over de historie en het unieke karakter van de Wegh.

Door op de foto te klikken is deze te downloaden. 
Opening Park Vliegbasis Soesterberg   13 december 2014.
Tijdens de opening van het nieuwe park Vliegbasis Soesterberg was ook een stand ingericht waar bezoekers informatie over de stichting konden verkrijgen. In samenwerking met de Schutterij Amsterdam konden kinderen en volwassenen op de foto. Alle foto's zijn terug te zien via deze link.